Duurzaamheidsbeleid

De toeristische sector is de snelst groeiende sector op economisch gebied. Er gaan steeds meer mensen reizen en men gaat ook steeds vaker en langer. Dit brengt ook negatieve gevolgen met zich mee, met name op milieu gebied. Daarnaast wordt de consument steeds kritischer en hecht steeds meer waarde aan kwaliteit en duurzaamheid. ACSI Kampeerreizen is zich er van bewust dat bij gebrek aan maatregelen het milieu onherstelbaar beschadigd en de kwaliteit voor toekomstige toeristen niet gegarandeerd wordt.

Dit is voor ACSI Kampeerreizen onaanvaardbaar en reden om bij te dragen aan een duurzame samenleving. ACSI Kampeerreizen streeft naar een permanente verbetering van de duurzaamheidsstandaard die stap voor stap zal worden doorgevoerd in alle aspecten van de onderneming. Natuur en milieu zijn twee essentiële aspecten voor een geslaagde vakantie. Dit is voor ons als aanbieder van verzorgde campingvakanties zeker van toepassing, omdat onze vakanties vaak letterlijk plaatsvinden te midden van de vrije natuur.

De speerpunten voor dit duurzaamheidsbeleid zijn op te delen in een aantal groepen. Deze groepen zijn representatief voor de kern van de bedrijfsprocessen en levenscyclus van ons reisproduct.

Algemeen Duurzaamheidsmanagement

Wij houden ons aan de ANVR gestelde voorwaarden met betrekking tot Duurzaam Toeristisch Ondernemen. Op het moment is de DTO coördinator van ACSI Kampeerreizen in het bezit van een geldig Travelife certificaat. ACSI Kampeerreizen heeft een Algemeen Duurzaamheidsmanagementmissiestatement, een duurzaamheidsbeleidsverklaring, een actieplanning, en aan de hand van deze planning kunnen wij de geplande duurzaamheidsactiviteiten op de daarvoor bepaalde termijn tot uitvoering brengen. ACSI Kampeerreizen rapporteert dit ook tweejaarlijks aan de ANVR om in het bezit te blijven van het bedrijfsgebonden Travelife certificaat.

ACSI Kampeerreizen zal geen reisproducten aanbieden en activiteiten ondernemen die mensen, dieren, planten, hulpbronnen, natuur en cultuur op maatschappelijk onaanvaardbare wijze benadelen, beschadigen, verstoren, uitputten of doden. Ook mogen deze producten geen elementen bevatten die in strijd zijn met de geldende lokale, nationale en internationale afspraken en wet- en regelgeving.

Intern management


 • Papier verbruik verminderen in ieder geval met 15% door het versturen van meer facturen/reisbescheiden via de e-mail. De klant kan zelf aangeven hoe hij dit verstuurd wil hebben. Verkeerd geprint papier op kantoor hergebruiken door het gebruik van kladpapier.

 • Papier wordt gescheiden van ander afval.

 • Wij stimuleren woon- werkverkeer. Er wonen naar verhouding redelijk veel mensen in de nabijheid van ons kantoor in Andelst vandaar dat wij een fietsplan hebben om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om op de fiets te komen.

 • Bedrijfsauto’s voor personeel zijn gelimiteerd met energieklasse A.

 • Wij houden onze klantendatabase goed bij om dubbele zendingen te voorkomen.

 • Wij houden de gebruiksvriendelijkheid van onze site in de gaten om zo veel mogelijk te stimuleren tot boeken via internet.

 • Wij maken gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.

 • Informatie geven aan personeel hoe men zelf eenvoudig kan bijdragen aan duurzaam toerisme.

 • Ontwikkelingen en behaalde resultaten doorgeven aan personeel met betrekking tot Duurzaam Toeristisch Ondernemen.

 • Interne memo’s worden uitsluitend per mail verstuurd.

 • We printen zoveel mogelijk dubbelzijdig.

 • Al onze apparatuur (printers/kopieermachines/beeldschermen/computers) staan ingesteld op de sluimerstand.

 • Personeel wordt regelmatig informatie gegeven en op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam toerisme en hoe men zelf zorg kan dragen voor een duurzame onderneming.

Product en ketenmanagement

Duurzaam vervoer: • ACSI Kampeerreizen geeft haar klanten routesuggesties van Nederland naar de campings volgens de meest efficiënte weg, om te vermijden dat drukke steden of kleine dorpen onnodig extra belast worden.

 • Op de camping stimuleren wij onze gasten gebruik te maken van het openbaar vervoer naar attracties of grote steden in de omgeving.


Duurzaam verblijf: • Voorbereiding op het opnemen van duurzaamheidsclausules in nieuwe en bestaande contracten met campings voor het jaar.

 • Aansporen van en bewustwording geven aan campings over duurzaam toerisme.

 • Inkopers informeren hoe ze het beste om kunnen gaan met duurzaam toerisme en dit goed onder de aandacht kunnen brengen bij de camping.

 • Onze couriers ter plaatse maken gebruik van een fiets.

 • Couriers zijn op de hoogte van de voordelen van duurzaam toerisme en ontvangen hier ook informatie over.


Duurzaam vermaak: • Stimuleren van duurzaam vermaak en dit ook bij de klant bekend maken met als doel respect voor de plaatselijke natuur op te bouwen en bewustwording te creëren.


Consumentencontact: • Bewustwording en gedragsverandering creëren bij de consument met betrekking tot duurzaamheid.

 • Beleidsdocument staat vermeld op onze website.

 • Op de website tips geven hoe onze klant duurzaam kan reizen en toevoegen aan reisdocumenten.

 • In onze brochure en op de website wordt aandacht gegeven aan duurzaam toerisme.


Als ANVR aangesloten reisorganisatoren onderkennen wij de noodzaak om bij te dragen aan Duurzaam Toerisme. Voor meer informatie en duurzame reistips verwijzen wij u graag naar meer informatie van ANVR, zodat u zelf ook een steentje bij kunt dragen aan Duurzaam Toerisme.