Corona en uw kampeervakantie

Update maart 2022

Wat betekenen de coronamaatregelen voor uw ACSI Kampeerreis?

Tijdens een ACSI kampeerreis wilt u zoveel mogelijk genieten van een fijne vakantie. Om dat voor u en uw medereizigers ook in deze tijd mogelijk te maken hebben we een aantal voorwaarden en maatregelen waarmee we de veiligheid en gezondheid van u en andere reizigers willen waarborgen. Hieronder leest u de belangrijkste informatie die van toepassing is op al onze kampeerreizen.

De overheidsmaatregelen rondom het coronavirus kunnen snel veranderen. Dat kan invloed hebben op onderstaande informatie. Wij zullen er alles aan doen om onze voorwaarden steeds te actualiseren zodat u weet waar u aan toe bent. De op deze pagina getoonde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Vaccinatie en boosterprik

Volledige vaccinatieplicht voor deelnemers en reisleiders

 • ACSI Kampeerreizen vindt het belangrijk dat er in coronatijd onbezorgd en veilig kan worden gereisd. Voor deelname aan alle ACSI Kampeerreizen geldt daarom dat u volledig gevaccineerd moet zijn. Wij hopen dat deze verplichting van tijdelijke aard is en mogelijk gedurende het seizoen versoepeld kan worden.
 • Sinds 1 januari 2022 houdt volledige vaccinatie in: twee vaccinaties plus een boosterprik. Wellicht dat dit in de toekomst verandert.
 • Indien het land van bestemming eventueel nog aanvullende eisen stelt, zijn deze ook van toepassing. De deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat de daar geldende coronacheck een ‘groen vinkje’ vertoont.
 • Als de u een boosterprik nodig heeft om te voldoen aan de maatregelen van het bestemmingsland, maar deze prik niet wil nemen heeft u geen recht op kosteloze annulering. Het niet willen voldoen aan de eisen van het bestemmingsland ligt in uw persoonlijke risicosfeer.

Quarantaine

Quarantaine bij aankomst en tijdens uw verblijf

 • Sommige landen verplichten alle inkomende reizigers bij aankomst direct in quarantaine te gaan. Geldt er binnen 2 weken voor aanvang van uw ACSI Kampeerreis een quarantaineverplichting voor álle reizigers (gevaccineerd en niet-gevaccineerd) op één of meerdere bestemmingen van uw reis? Dan annuleren wij uw reis en krijgt u uw volledige reissom terugbetaald.
 • Als een bestemming bij een quarantaineverplichting geen onderscheid maakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde reizigers, kan de reiziger de vakantie kosteloos annuleren tot het moment dat de pakketreis begint.
 • Uitzondering op de mogelijkheid om kosteloos te annuleren bij quarantaineverplichting is als een gebied met quarantaineverplichting kan worden vermeden door de route van de reis aan te passen zonder het karakter van de reis te veranderen.
 • Ontstaat er tijdens uw reis of verblijf een algemene quarantaineverplichting waardoor ACSI Kampeerreizen een deel van de reis niet kan uitvoeren? Dan krijgt u een vergoeding voor de nog niet-genoten vakantiedagen. Kunt u door de quarantaineverplichting niet naar huis reizen dan zal de reisleider de mogelijkheden met u bespreken en zal ACSI Kampeerreizen maximaal 3 nachten in een geschikte accommodatie vergoeden.
 • Moet u tijdens de reis in quarantaine omdat u klachten heeft of positief test op het coronavirus? Dan kunt u rekenen op hulp en bijstand van ACSI Kampeerreizen. De reisleider zal de mogelijkheden met u bespreken en ACSI Kampeerreizen zal maximaal 3 nachten in een geschikte accommodatie vergoeden.

Quarantaine na terugkeer in thuisland

 • Als na uw vakantie een quarantaineverplichting geldt bij terugkeer in thuisland dan kunt u niet kosteloos te annuleren. Dit valt in de risicosfeer van de reiziger.

Lockdown

 • Als een bestemmingsland volledig op slot gaat vanwege het coronavirus en reizigers het land niet in mogen, kan de reis niet worden uitgevoerd door ACSI Kampeerreizen. De reis wordt geannuleerd en er wordt samen met u naar de mogelijkheden gekeken. Als omboeken niet mogelijk is, krijgt u uw geld terug.
 • Mocht tijdens de groepsreis blijken dat de reis door een eventuele nieuwe lockdown niet kan worden afgemaakt, dan heeft u recht op een redelijke vergoeding voor de nog niet-genoten vakantiedagen.

Voorbereiding van uw reis

 • U en uw eventuele reisgenoot moeten volledig gevaccineerd zijn. Neem uw vaccinatiebewijs mee op reis. Download de CoronaCheck-app. In deze app kunt u uw vaccinatiebewijs tonen. De CoronaCheck-app is het Digitaal Corona Certificaat om te reizen binnen de EU. Tijdens grenspassages en tijdens excursies kunt u om uw QR-code gevraagd worden. Als u geen vaccinatiebewijs kunt overleggen ligt dat in uw eigen risicosfeer en is een kosteloze annulering niet aan de orde.
 • Wij raden u aan om zover mogelijk ook uw coronabewijzen op papier mee te nemen. Bij sommige grenspassages is er geen beschikking over digitale apparatuur om een QR-code te scannen. Dit geldt vooral voor landen in het voormalige Oostblok.
 • Voor elk land en regio kunnen verschillende regels gelden. U kunt op Nederlandwereldwijd.nl per land de regels en andere bijzonderheden opzoeken. Veel informatie over reisadviezen en regelgeving kunt u ook vinden op ACSI.eu.
 • Neem ruim voldoende mondkapjes mee. In sommige landen zijn FFP2-mondkapjes verplicht. Tijdens excursies heeft u vaak een mondkapje nodig. Ook bij het doen van de dagelijkse boodschappen moet u in sommige landen mondkapjes op. Zorg ook voor voldoende desinfecteringsmiddel en een thermometer.
 • Neem voldoende goedgekeurde COVID-19-sneltesten mee. Deze zijn op de camping onmisbaar voor een snelle indicatie van een eventuele besmetting. Ook kan een negatieve sneltest verplicht zijn tijdens sommige excursies.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die gelden in de landen die we bezoeken. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen om mee te mogen doen met excursies. Denk hierbij aan het Digitaal Corona Certificaat, een vaccinatiebewijs en identiteitsbewijzen.

Regels tijdens uw reis

 • De regelgeving en voorwaarden per land zijn aan veel veranderingen onderhevig. Wij volgen in beginsel altijd de Nederlandse overheidsregels. Behalve wanneer de lokale, regionale of landelijke regels van de plaats van bestemming strenger zijn. In dat geval zijn deze leidend. Informatie over de kleurcode en de beperkende maatregelen die ter plekke gelden vindt u op ACSI.eu.
 • Onze reisleiders zijn geïnstrueerd over strenge hygiënemaatregelen en procedures tijdens de hele reis. Zij kennen de regelgeving in deze COVID-19-situatie en zien toe op het naleven van afspraken met onze leveranciers en gasten. Meld u direct bij de reisleider bij verkoudheids-, griep-, of coronasymptomen.
 • In landen waar de 2g+-regel van kracht is moet u altijd ook een recente negatieve PCR-test laten zien. Dat betekent dat u ook als u bent gevaccineerd (met booster) of genezen een coronatest moet laten afnemen. De kosten hiervoor moet u zelf betalen.
 • Krijgt u of uw reisgenoot coronagerelateerde klachten tijdens de reis? Dan moet u zich beide laten testen voordat u weer mag deelnemen aan het reisprogramma. Dat mag een zelftest zijn of een PCR-test, behalve als het land waarin u verblijft anders voorschrijft. De reisleider zal u hierin begeleiden. Pas na een negatieve test mogen u en uw reisgenoot zich weer aansluiten bij de groep.
 • Uw reisleider(s) hebben altijd het recht om iemand te vragen naar corona gerelateerde klachten en deelname aan (een onderdeel van) het programma te weigeren totdat er een negatieve test is afgenomen. Dat kan een PCR-test of zelftest zijn, behalve als het land waarin u verblijft anders voorschrijft.
 • Volg altijd de aanwijzingen van uw reisleider op. Zij zullen u waar nodig informeren over de te volgen gang van zaken.
 • Gezamenlijke activiteiten en maaltijden waar geen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden kan worden, vinden in kleinere groepen plaats. Dit geldt ook voor activiteiten die georganiseerd worden buiten het vaste programma om.
 • U en uw medereizigers moeten zich houden aan de standaardregels die gelden in Nederland en/of de plaats van bestemming. Dat geldt voor het dragen van mondkapjes, handen wassen voor/na alle activiteiten, het vermijden van fysiek contact, geen handen schudden en het onderling voldoende afstand bewaren.
 • Houd tijdens uw reis rekening met aangepaste regels. Horeca en musea kunnen bijvoorbeeld aangepaste regels en openingstijden hebben. Ook kunnen we in kleinere groepen worden opgedeeld en moet u bijvoorbeeld een mondkapje op, of is de duur van een bezoek beperkt.
 • We passen onze route en bezoektijdstippen waar nodig zoveel mogelijk aan om drukte te vermijden.

Wat gebeurt er als u of één van de reizigers symptomen krijgt die lijken op een besmetting met het coronavirus?

 • Heeft u coronagerelateerde klachten, meld dit direct aan de reisleiding. U moet een coronatest doen. Dit mag een zelftest zijn, maar ook een PCR-test, behalve als het land waarin u verblijft anders voorschrijft. U blijft in afzondering van de groep tot de uitslag bekend is. Is de uitslag positief, dan moeten alle deelnemers aan de reis een coronatest laten uitvoeren.
 • Krijgt u een positieve testuitslag? Dan mag u op zijn vroegst na 7 dagen en een periode van 24 uur klachtenvrij weer deelnemen aan de reis, behalve als het land waarin u verblijft strengere regels voorschrijft.
 • Deelnemers die in contact zijn geweest met iemand die positief getest is in de 2 dagen voordat de klachten ontstonden, moeten zich 5 dagen na het laatste contact opnieuw laten testen.
 • Wordt (een van de) de reisleider(s) positief getest? Dan zullen zij beide de groep verlaten. Wij proberen dan vervangende reisleiders te vinden.

Wat betekent dit voor uw en onze rechten en plichten?

 • ACSI Kampeerreizen is wettelijk verplicht om altijd hulp en bijstand te bieden aan onze gasten. Dat geldt dus ook als u in quarantaine moet.
 • Bent u positief getest en moet u daarom in (verplichte) quarantaine? Dan kunt u rekenen op hulp en bijstand van ACSI Kampeerreizen. De reisleider zal de mogelijkheden met u bespreken en ACSI Kampeerreizen zal maximaal 3 nachten in een geschikte accommodatie vergoeden. U heeft geen recht op vergoeding van de niet-genoten reisdagen of excursies, extra verblijfskosten en/of eventuele andere kosten. Deze situatie is persoonsgebonden en valt onder het eigen risico van de reiziger. In sommige gevallen dekt uw annulerings- of reisverzekering deze kosten.
 • Als de situatie daarom vraagt, is ACSI Kampeerreizen wettelijk verplicht u en uw reisgezelschap binnen een redelijke termijn te repatriëren. In uw geval zullen wij in eerste instantie proberen, waar mogelijk, u met uw eigen vervoer naar huis te laten reizen. De kosten die gemoeid zijn met de repatriëring zijn voor rekening van de deelnemer.

Reizen naar een gebied met code oranje

 • Indien u reist naar een gebied met code oranje is dat niet geheel zonder risico. Op uw bestemming kunnen beperkende maatregelen gelden die het vakantiegenot kunnen beperken. Indien een land van bestemming code oranje krijgt, zal ACSI Kampeerreizen u daarover informeren. Meer informatie over alle kleurcodes en coronamaatregelen per Europees land vindt u op ACSI.eu. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie.