Calamiteitenfonds

ACSI Kampeerreizen (KvK nr. 10142918) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De wettelijk verplichte standaardbijdrage voor het Calamiteitenfonds is € 2,50 per boeking. De voorwaarden van Stichting Calamiteitenfonds Reizen kunt u hier nalezen.